Очаквани резултати

Ще въведем „Защитници на есетрите“ в Румъния и в България и ще се стремим те да станат доверени лица за връзка и източник на информация по въпроси, свързани с есетрите от страна на рибарите в региона. Ще запознаем рибарите с алтернативни начини, които да заместят доходите им от незаконен риболов на есетрови видове. До края на проекта рибарите в нашите целеви селища ще са увеличили познанията и информираността си за есетрите и заплахата от прекомерния улов.

Очакваме до края на проекта основните предприятия за развъждане на есетрови риби и за производство на хайвер в България и Румъния да се ангажират с устойчиво снабдяване и пълно съответствие с националните разпоредби и законодателството на ЕС и по този начин се превърнат във важен гаранат в битката срещу нелегалния риболов и  борбата за опазване на дивите есетрови риби.

Ще организираме семинари и ще предоставим обучение на място на компетентните правоприлагащи органи в България и Румъния, като насърчим изграждането на капацитет, обмена на знания, трансграничното сътрудничество и обучение от други държави — членки на ЕС, което да доведе до засилено прилагане на съществуващите мерки за опазване на есетровите риби.

WWF's Jutta Jahrl © WWF

WWF’s Jutta Jahrl
© WWF