Период на изпълнение, финансиране и партньори

Проектът се изпълнява от WWF в Австрия, България и Румъния от юли 2012 г. до септември 2015 г. Половината от финансирането на проекта се поема от Европейския съюз, а другата половина от WWF.