Проектът

Проектът „Съвместни действия за повишаване на осведомеността относно свръхексплоатацията на дунавските есетри  в Румъния и България“ по програма Life + има за цел да се справи с прекомерния улов, който е основната пряка заплаха за оцеляването на дунавските есетри.

Проектът представлява съществен принос за опазването на биологичното разнообразие в Европа. Той има за цел да спре свръхексплоатацията на критично застрашените есетрови риби в река Дунав в акваториите на България и Румъния и да се осигури дългосрочно оцеляване на тези видове, както и запазване на високата им естествена и икономическа стойност.

Целевите групи по проекта са рибарските общности, правоприлагащите органи, отговорни политически представители, ферми за отглеждане и развъждане на есетрови риби, преработватели и търговци на хайвер в Румъния и България. Проектът следва препоръките на „План за действие за опазването на есетровите риби в басейна на река Дунав“, приет от Съвета на Европа през 2005 г.

Карта на проекта

Карта на проекта
© WWF