Шип

Шипът (Acipenser nudiventris) никога не е бил преобладаващ вид в басейна на р. Дунав. Шипът е критично застрашен вид и се счита за изчезнал в Румъния и България.

5-ship-sturgeon

Факти и цифри

  • Acipenser nudiventris никога не е бил преобладаващ вид в басейна на р. Дунав. През изминалото десетилетие рядко е бил улавян шип по поречието на Среден Дунав, като последният екземпляр е уловен през 2009 г. близо до Мохач, Унгария. Няма документиран улов на шип по Долен Дунав в Румъния от поне 30—40 години.
  • Последният научно регистриран улов на шип в Румъния е от  1950-те години. Шипът е включен в списъка на изчезналите видове в Румъния и България.
  • Шипът обича да живее в морето в близост до брегове и естуари. В сладки води предпочита дълбоките места по протежение на големи реки.
  • Шипът прекарва част от живота си в солени води, като се връща в реките, за да се размножава, макар че все още съществуват и някои немиграционни сладководни популации.

Есетрата фантом

Sturgeons_Infograph

Шип (Acipenser nudiventris)
© WWF 2012