Руска есетра

Някога руската есетра (Acipenser gueldenstaedti) е била най-широко разпространеният вид в р. Дунав. Редовно е мигрирала нагоре по течението, достигайки Братислава. Днес руската есетра е регистрирана като критично застрашен вид.

2-russian-sturgeon

Факти и цифри

  • По изчисления, 209 000 екземпляра живеят и се хранят в северозападната част на Черно море в периода 1966—1974 г. Настоящият размер на запасите не е известен, но се счита, че е много нисък.
  • Руската есетра е била най-често срещаният вид есетра в р. Дунав. Редовно е мигрирала нагоре по течението, достигайки до Братислава. Някои екземпляри дори са наблюдавани във Виена (км 1 925) и Регенсбург (км 2 381).
  • Мигриращите през пролетта екземпляри навлизат в сладки води точно преди размножаването и хвърлят хайвера си  в долното течение на реката (320—650 км нагоре по течението). Мигриращите през  есента екземпляри хвърлят хайвера си на следващата пролет още по-нагоре по течението  (900—1 200 км).
  • Годишният улов в бивша Югославия е спаднал от 14 636 кг през 1983 г. до 1 636 кг през 1985 г. (спад от почти 90 %) заради строежа на хидровъзела Железни врата II през 1984 г., който отрязва достъпа на представителите на този вид до местата, където хвърлят хайвера си.
  • 99 % е спадът в улова на руска есетра в рамките на 4 години по данни от Румъния.

Бързият плувец

Sturgeons_Infograph

Руска есетра (Acipenser gueldenstaedti)
© WWF 2012