Пъструга

Пъстругата (Acipenser stellatus) винаги е била рядко срещан вид по средното и горното течение на р. Дунав, но навлиза също така и нагоре по течението на няколко притока като Прут, Тиса, Драва, Сава и Морава. Пъстругата е регистрирана като критично застрашен вид.

3-stellate-sturgeon

Факти и цифри

  • Acipenser stellatus винаги е бил рядко срещан вид по течението на Среден и Горен Дунав, който обаче навлиза нагоре по течението на няколко притока като Прут, Тиса, Драва, Сава и Морава.
  • Пъстругата мигрира през пролетта и есента. Мъжките екземпляри остават по местата за хвърляне на хайвер за около шест седмици, а женските само 10—12 дни.
  • Пъстругата спира да се храни с началото на миграцията. След като хвърли хайвера си, тя се връща бързо в морето, където отново започва да се храни.
  • 87 % спад на световния търговски улов отразява намаляването на популацията от този вид.
  • 55 000 есетри са открити мъртви в Азовско море през 1990 г. в резултат от замърсяване.
  • 72,5 % е спадът в улова на пъструга за период от 4 години по данни от Румъния.

Пъстрата есетра

Sturgeons_Infograph

Пъструга (Acipenser stellatus)
© WWF 2012