Моруна

Моруната (Huso huso) е най-голямата сладководна риба в света. Най-едрият улавян някога екземпляр е с тегло 1 571 кг и дължина 7,2 м. Моруната живее изключително дълго и не достигна зрялост преди 15-та си година. Моруната е регистрирана като критично застрашен вид.

1-beluga-sturgeon

Факти и цифри

  • Моруната е най-голямата сладководна риба в света. Най-едрият улавян някога екземпляр е с тегло 1 571 кг и дължина 7,2 м.
  • За да се размножава, моруната мигрира най-нагоре по течението в сравнение с другите видове есетра. Тази миграция обаче е прекъсната, както и при останалите есетрови видове, от язовирната стена при Железни врата.
  • Моруната е единственият истински хищник сред дунавските есетри. Тя се храни основно с риба.
  • В хроники от 11-ти век се споменава за вида Huso huso, с който се осигурява  съществена част от провизиите на войските по Горен Дунав в Австрия.
  • Моруната живее изключително дълго. Отделни екземпляри могат да достигнат до възраст над 100 години. Това е причината все още да се срещат моруни в зони, до които те вече нямат достъп.
  • 60 % спад в улова на моруна в рамките на 3 години според данни от Румъния

Най-голямата есетра

Sturgeons_Infograph

Моруна (Huso huso)
© WWF 2012