Атлантическа есетра

Атлантическата есетра (Acipenser sturio) винаги е била от най-редките видове есетрови риби в басейна на Черно море и нейното присъствие е документирано само до началото на 20-ти век. Днес тя е посочена като критично застрашен вид.

6-european-sturgeon

Факти и цифри

  • Според източници, атлантическата есетра е регистрирана за последен път в сръбската част на р. Дунав през 1954 г.
  • В басейна на Черно море атлантическата есетра винаги е била най-рядко срещаният вид и присъствието ѝ  е документирано едва до началото на 20 век.
  • Атлантическата есетра навлиза в реките от януари до октомври, като миграцията обикновено достига връхната си точка в периодите на високи води между април и май.
  • По време на престоя си в морето атлантическата есетра стои в близост до естуарите и тяхното тинесто дъно.
  • Знаем, че този вид се размножава в Долен Дунав, тъй като през 1930-те са описани хибриди с други видове дунавски есетри.

Изгубената есетра

Sturgeons_Infograph

Атлантическа есетра (Acipenser sturio)
© WWF 2012