Чига

Чигата (Acipenser ruthenus) живее изцяло в сладки води и за разлика от другите есетрови риби не мигрира от Черно море. Днес тя е най-широко разпространеният вид есетрова риба в басейна на р. Дунав. Регистрирана е като уязвим вид.

Sterlet Sturgeon

Факти и цифри

  • След рязко намаляване на запасите в р. Дунав през предишните векове, от 1980 г. насам числеността на този вид се увеличава.
  • Средната репродуктивна възраст на този вид е сравнително ниска — около 8 години. В р. Дунав тя е дори по-ниска — около 7 години.
  • Този вид е немиграционен и извършва само кратки размножителни миграции.  Проследяването на маркирани екземпляри показва максимално миграционно разстояние в р. Дунав от малко над 300 км.
  • Единствените данни за улов в р. Дунав са за периода 1958—1981 г. и според тях уловът е варирал от 117 тона през 1963 г. до 36 тона през 1979 г., при среден улов от 63,5 тона годишно.
  • Унгария, България и Румъния съобщават за програми за възстановяване на запасите по протежение на техните участъци на р. Дунав.

Сладководната есетра

Sturgeons_Infograph

Чига (Acipenser ruthenus)
© WWF 2012