Caviar de import fără etichetă CITES, pe piața din Ucraina

© Ralf Gemecke

Un studiu privind caviarul provenit de la sturioni vândut în Ucraina a fost efectuat recent de către WWF Ucraina, OSCE, Agenția de Pescuit de Stat a Ucrainei și voluntari. Din cauza prețului ridicat al caviarului – până la 6.000 de euro kilogramul – sturionii sunt pe cale de dispariție. Dintre cele șase specii de sturioni sălbatici, două au dispărut din Ucraina: șipul (Acipenser sturio) și viza (Acipenser nudiventris). Restul sunt critic periclitate sau vulnerabile.

Principala amenințare la adresa sturionilor este braconajul. Eticheta CITES este însă un instrument puternic împotriva comerțului internațional ilegal de sturioni și alte specii pe cale de dispariție, dacă este recunoscută de către consumatori. Cu toate acestea, voluntarii implicați în cercetare nu a găsit eticheta CITES pe niciuna dintre cele 21 de probe colectate – nici pe cele importate pentru care etichetarea CITES este obligatorie, dar nici pe cele din Ucraina pentru care eticheta nu este necesară, dar este recomandată. Probele au venit de la patru producători de caviar – doi de origine ucraineană (Sturgeon și Bester), unul de origine germană (DESIETRA) și unul de la Astrakhan, Federația Rusă (Russian Caviar, JSC).

O altă problemă a fost că patru dintre cele 21 de probe pe care voluntarii le-au colectat nu au fost, de fapt, caviar provenit de la sturioni. Trei erau o imitație de caviar și una era caviar de Bowfin (Amia calva). O altă probă (de la Russian Caviar, JSC) a fost, de asemenea, cel mai probabil tot o imitație de caviar, deoarece a avut un cost foarte scăzut și nu a putut fi identificată specia de proveninență.

Pescuitul sturionilor este interzis din 2000 în Ucraina

„Ultimul producător a fost cel mai discutabil, deoarece aceasta nu era înregistrat la CITES ca exportator de caviar. Deci, prima mea recomandare ar fi de a evita acest producător. Produsele ar putea fi contrafăcute, sub standard sau să includă caviar ilegal provenind de la sturioni sălbatici”, a declarat Natalia Gozak, coordonator de proiect la WWF Ucraina. De asemenea, producătorul nu a identificat speciile de sturioni pe care le oferea spre vânzare.

Toate cele 27 de specii de sturioni și pești cu padelă au fost incluse în Anexa CITES din 1998. Acest lucru înseamnă că toate transporturile internaționale trebuie să fie însoțite de permise CITES. Oamenii pot importa până la 125 de grame de caviar fără permis. Cu toate acestea, produsul trebuie să aibă obligatoriu eticheta CITES, să fie achiziționat legal și transportat în bagajul personal.

Aceste reguli se aplică atât produselor provenite de sturionii sălbatici, cât și de acvacultură, și se aplică pentru produse din toate părțile peștelui: caviar, carne, ouă fertilizate, puiet etc. Recomandăm clienților să caute mereu eticheta CITES atunci când cumpără produse de sturioni (mai multe informații și imagini aici). Ea trebuie să sigileze recipientul și conține un cod de produs cu șase elemente: codul de trei litere al speciei, sursa caviarului („W”pentru „sălbatic”, „C” pentru „acvacultură”, „F” pentru femelă crescută în captivitate, cu cel puțin un părinte care provine din sălbăticie), țara de origine, anul în care a fost recoltat caviarul, codul de înregistrare al unității de ambalare, numărul de identificare a lotului.

Pescuitul sturionilor este interzis oficial în Ucraina din anul 2000. De asemenea, este interzis și în țările învecinate Mării Negre: Bulgaria, Georgia, România, Turcia și Federația Rusă. Cu toate acestea, produsele provenind de la sturioni sălbatici, din aceste țări, încă își găsesc drumul spre piață.

Mai multe detalii sunt disponibile în acest raport (în limba ucraineană).

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *