Уловът трябва да намалее драстично

© Anton Vorauer / WWF-Canon

за да оцелеят есетрите в Дунав