Приоритетите на WWF

© Hartmut Jungius / WWF-Canon

включват опазване на всички видове дунавски есетри