Резултати

Басейнът на река Дунав е запазил някои от най-важните популациите на есетрови риби в света днес, като Румъния и България притежават единствените все още жизнеспособни популации от диви есетрови риби в Европейския съюз.

Този проект има за цел да се справи с прекомерния улов, който е основната пряка заплаха за оцеляването на дунавските есетри. Проектът представлява съществен принос за опазването на биологичното разнообразие в Европа. Той се стреми да запази и високата естествена и икономическа стойност на дунавските есетри.

Доклад за неспециалисти

Финалното резюме на проекта може да прочетете тук.