Съобщения до медиите

Изтеглете: Присъединете се към нас в Деня на биологичното разнообразие и Деня на рибната миграция (21.05.2014)

Когато видовете изчезват, няма с какво да се гордееш (19.05.2014)

Международни експерти обменят опит с правоприлагащите органи относно незаконната търговия с хайвер от есетри (24.02.2014)

Хайверът от застрашени есетри не е подходящ за Коледа (17.12.2013)

Денят на Дунав 2013: WWF работи все по-активно за опазване на есетровите риби (28.06.2013)