Печатни материали

КАЛЕНДАРИ

Плакат на проекта с календар за 2015 г.

Плакат на проекта с календар за 2014 г.

 

НАРЪЧНИЦИ

Наръчник за институции, контролиращи риболова, търговията с хайвер и рибовъдните стопанства за отглеждане на есетри

Наръчник за рибари: Бъдещето на есетрите е в нашите ръце

 

БРОШУРИ

Есетрите и хайверът: Основи на законната търговия на хайвер