Есетрите в Дунав

Появили се преди 200 милиона години, есетровите риби са древен вид мигриращи риби, които днес са на ръба на изчезването. В момента 25 есетрови вида риби живеят в крайбрежните води, реките и езерата на северното полукълбо.

Басейнът на река Дунав е запазил някои от най-важните популациите на есетрови риби в света днес, като Румъния и България притежават единствените все още жизнеспособни популации от диви есетрови риби в Европейския съюз.

Въпреки че са надживели динозаврите, днес есетрови риби са най-застрашените животни, включени в Червената книга на световнозастрашените видове на Международния съюз за опазване на природата. До 19-ти век гигантски есетрови риби мигрират по река Дунав чак до Германия и на тях разчитат много рибарски общности. Днес обаче пет от шестте местни дунавски видове се определят като критично застрашени.

Незаконният улов — главно заради техния хайвер — е основната пряка заплаха за оцеляването на дунавските есетрови риби. Загубата на местообитанията и нарушаването на миграцията за хвърляне на хайвера са допълнителни заплахи за оцеляването на есетрите.

Есетровите риби в река Дунав играят важна роля като индикатор на здравите екосистеми. Те живеят най-вече в Черно море, като мигрират нагоре по течението на р. Дунав и други големи реки, за да хвърлят хайвера си. Достигат дължина до 6 метра и възраст до 100 години. Поради дългия си жизнен цикъл и късна зрялост есетровите риби са особено уязвими от свръхулов и други заплахи, включително замърсяването и фрагментация на техните местообитания, като възстановяването им отнема много години.

През 2005 г. на международен семинар на експерти по дунавските есетри, организиран от WWF, беше изготвен цялостен план за действие за опазване на есетровите риби (Acipenseridae) в басейна на река Дунав. Утвърден от Съвета на Европа и приет от Бернската конвенция, този план за действие е отправна точка за научни изследвания и дейности за опазването на есетровите риби в р. Дунав. Настоящият проект е в съответствие с този план за действие.